گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

  • قابل توجه دانشجویان دکتری حقوق عمومی متقاضی آزمون جامع: مواد درسی آزمون جامع دانشجویان دکتری حقوق عمومی تیرماه 1397 عبارتند از دروس تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران،نظارت بر اعمال حکومت،حقوق اقتصادی عمومی،حقوق بشر
  • دانشجویان دکتری حقوق عمومی که متقاضی تصویب پرپوزال و یا موضوع می باشند می بایست1. تاییدیه ایران داک و تاییدیه اصالت سنجی را از دانشگاه دریافت نمایند و در جلسه شورای تخصصی ارایه نمایند. 2. تا پانزدهم هر ماه پرپوزال و یا موضوع را به ایمیل های ذیل ارسال نمایند. . اقای دکتر توسلی tavassoli2000@hotmail.com .اقای دکتر شاهی Rasashahi@gmail.com و دکتر احمدی فقط و فقط به ادرس sms_ahmadi@yahoo.com توجه فرمایید به نشانی Gmail اینجانب ارسال ننمایید . در غیر این صورت امکان حضور در جلسه را به جهت عدم انجام اقدامات قبل از جلسه نخواهید داشت .3. تاریخ تشکیل جلسه شورای تخصصی گروه در هرماه در اواسط همان ماه در همین سایت اعلام خواهد شد.از آنجا زمان جلسه شورا بر اساس تقاضاهای رسیده و وقت اعضا تنظیم می گردد ، تقاضاهایی که پس از پانزدهم ارسال می گردد در شورای آن ماه قابل بررسی نمی باشد.4. ضمنا لازم است متقاضیان چهار نسخه از موضوع یا پرپوزال خود همراه داشته باشند.
بيوگرافي

نام : سیدمحمدصادق نام خانوادگی : احمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sms_ahmadi@yahoo.com
ایمیل : sms_ahmadi@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : حقوق عمومي (حقوق بشر)
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حقوق
دانشگاه محل تحصیل : علوم قضایی و خدمات اداری سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه : آزادی اندیشه،عقیده و بیان در جمهوری اسلامی ایران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهیدبهشتی سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : آزادی بیان در حوزه عمومی با توجه به خیر مشترک
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : حقوق اساسی یک و دو در مقطع کارشناسی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان، دانشگاه اصفهان،دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق اداری یک و دو در مقطع کارشناسی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان، دانشگاه اصفهان، تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق تطبیقی در مقطع کارشناسی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان،دانشگاه اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق کار در مقطع کارشناسی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان،دانشگاه اصفهان،موسسه آموزش عالی شهید اشرفی تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق تجارت یک و دو وسه و چهار در مقطع کارشناسی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان،دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق تجارت در کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظارت بر اعمال حکومت در مقطع دکتری
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان، واحد علوم و تحقیقات اصفهان دانشگاه آزاد نجف آباد تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق بشر در مقطع دکتری
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان، تاریخ دوره :
عنوان دوره : اندیشه های سیاسی در ایران و جهان اسلام در مقطع دکتری
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقیق مقاله نویسی و رساله نویسی پیشرفته در مقطع دکتری
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :