گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

بيوگرافي

نام : ابوذر نام خانوادگی : اسدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : asadi.abzr@khuisf.ac.ir
ایمیل : asadi.abzr@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : • کشت بافت گیاهی • مهندسی ژنتیک • نشانگرهای مولکولی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه رازی کرمانشاه سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : بررسی تولید گیاهان هاپلوئید خیار با استفاده از روش ‏های نرزایی و ماده‏زایی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : تنوع ژنتیکی 20 رقم گندم نان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و برخی صفات فیزیولوژیک تحت تنش سرمای بهاره
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (ملاثانی) سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : فرصت مطالعاتی
ارائه دهنده : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
محل دوره : Universitat Politècnica de València, UPV. Institute for the Preservation and Improvement of Valencia طول دوره : 6 ماه
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : .
محل دوره : . تاریخ دوره : .