دکتر محمدرضا قاضی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ارتودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : قاضی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :