گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : فروزنده نام خانوادگی : دشتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : dashti@khuisf.ac.ir
ایمیل : frz.dashti@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : سلامت مادر و‌ نوزاد ، مدیریت آموزش مراقبتی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مامایی
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی تهران سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : مقایسه میزان درد و بروز عفونت در ترمیم پوستی اپی زیوتومی با نخ قابل جذب و غیر قابل جذب
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : روش تحقیق کیفی
ارائه دهنده : دکتر حیدر علی عابدی
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان ) طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره : آشنایی با کتابخانه دیجیتال
ارائه دهنده : دکتر مجید طغیانی
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان ) طول دوره : 4 ساعت
عنوان دوره : روش تدریس و ارزیابی دانشجو
ارائه دهنده : دکتر نرگس کشتی آرای
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراس طول دوره : 4ساعت
عنوان دوره : آشنایی با نرمافزار spss
ارائه دهنده : دکتر علیرضا یوسفی
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراس طول دوره : 8 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : شیر مادر
محل دوره : بیمارستان مطهری -بیمارستان سعدی تاریخ دوره : 92
عنوان دوره : کژ کاری های جنسی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 92
عنوان دوره : بهداشت زنان
محل دوره : بیمارستان شهید صدوقی تاریخ دوره : 91-93
عنوان دوره : اختلالات جنسی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 93
عنوان دوره : تعیین جنسیت جنین
محل دوره : انجمن علمی دانشجویان مامایی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 99
عنوان دوره : بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان
محل دوره : کانون فرهنگ و سلامت ، معاون فرهنگی دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 99
عنوان دوره : نگارش مقالات مروری
محل دوره : کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 99
عنوان دوره : وبینار قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
محل دوره : کارگروه تکریم فرزند آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 1400
عنوان دوره : وبینار آشنایی با المپیاد علوم پزشکی
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد تاریخ دوره : 1400
عنوان دوره : اپی زیوتومی
محل دوره : انجمن علمی دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 1401
خلاصه ی رزومه :
تالیف 6 کتاب - چاپ 24مقاله در مجله -ارائه 17 مقاله در کنگره های بین المللی - ارائه 31 مقاله در کنفرانس های ملی - ارائه 40 مقاله در همایش های منطقه ای و داخلی - کسب 8 رتبه تدریس و پژوهش برتر- سابقه ی 16 فعالیت اجرایی - سابقه ی 13 فعالیت آموزشی و پژوهشی - شرکت در 23 کارگاه -حضور بیش از 10 سال در مرکز مشاوره ی دانشگاه - استاد راهنما و مشاور   25 بایان نامه - استاد داور و ناظر پژوهشی ده ها پایان نامه و داور مقالات همایش های دانشکده