گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : عبداله نام خانوادگی : جبل عاملی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی : dr.arch.jablameli@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :

          * ورود به دانشکده معماری دانشگاه دولتی رم Sapiensa   La         1342

           فارغ التحصیل دوره نهایی پیوسته با درجه دکترا در معمـاری1350 

          * بازگشت به ایران و آغاز فعالیتهای حرفه ای و فرهنگی در وزارت فرهنگ و هنر و سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی  1351

          *  احراز مسئولیت ریاست دفتر فنی سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی اصفهان  از سال 1356  تا سال 1366

           *  احراز مدیریت اداره سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان از سال 1366 تا پایان سال 1372

         *  انجام فهالیتهای تخصصی در مورد مرمت  بناهای تاریخی  در دوره مدیریت میراث فرهنگی  به شرح زیر :

 ü  مرمت مسجد جامع اصفهان  وبازسازی بخش تخریب شده در اثر بمباران جنگ تحمیلی

ü بازسازی  بازار جنب مسجد جامع تخریب شده در اثر بمباران جنگ تحمیلی

ü بازسازی و مرمت  بازار محله دردشت تخریب شده در اثر بمباران جنگ تحمیلی

ü بازسازی و مرمت  سردرب  مسجد آقانور تخریب شده در اثر بمباران جنگ تحمیلی

ü طراحی و نظارت حسینه شهشهان

ü  مرمت  چندین خانه تاریخی در بافت قدیم تخریب شده در اثر بمباران جنگ تحمیلی

ü مرمت قسمتی از گنبد مسجد امام واقع در میدان امام

ü کف سازی فضای گنبدخانه مسجد امام و شبستانهای طرفین آن

ü کف سازی تالار اصلی و ایوان ستوندار عمارت چهلستون

ü طراحی و اجراء طبقه دوم حوزه علیمه مدرسه صدر بازار

ü طراحی و نظارت بازسازی قسمتی از بازار اصفهان شاخه شرقی ـ غربی

ü نظارت در امر مرمت بناهای تاریخی خارج از شهر واقع در شهرهای ورزنه ، نائین ، نطنز ، ابیانه، اردستان ، زواره و گلپایگان

 

* فعالیتهای حرفه ای ـ تخصصی تحت عنوان کارشناس ارشد سازمان میراث فرهنگی دربناهای  مشروحه ی ذیل :

 

ü   نظارت در امر بازسازی قسمتی از حجرات طبقه دوم میدان امام ( جبهه شرقی و غربی )

ü   تهیه طرح مرمتی و نظارت براجراء مسجد جامع ایروان در کشور ارمنستان

ü   تهیه طرح مرمتی و نظارت مسجد براجرا ء کلیسای کاتولیکها در محله جلفای اصفهان

ü   تهیه طرح و نظارت مسجد نوساز در محله باغ بیشه تبریز

ü   تهیه طرح و نظارت براجراء حسینه جدید شهر گلپایگان

ü   تهیه طرح مسجد جدید محله محمدیه نائین

ü   تهیه طرح و نظارت نوسازی حاشیه شرقی خیابان چهارباغ اصفهان ( مجموعه تجاری )

ü   تهیه طرح و نظارت استحکام بخشی ایوان ستوندار عالی قاپو

ü   تهیه طرح و نظارت استحکام بخشی از عمارت تالار تیموری

ü   تهیه طرح و مرمت موزه تپه سنگی  آتشگاه اصفهان

ü   تهیه طرح و نظارت محوطه و آب نماهای باغ چهلستون