گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : آقابیگ زاده نائینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : طرح مشمولان
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حسابداری مالی حسابداری مدیریت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : بررسی نقش اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و سودهای پیش بینی شده سالیانه و میزان محافظه کاری شرطی برزمان بندی افشای اخبار و واکنش سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران