مهندس رضا فروغی ابری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران- خاک و پی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : فروغی ابری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی : r.foroughi@khuisf.ac.ir
ایمیل : foroughiabari@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :