دکتر لادن شاه زمانی سیچانی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی معماري

بيوگرافي

نام : لادن نام خانوادگی : شاه زمانی سیچانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :