گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رادیولوژی فک و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : روشنک نام خانوادگی : غفاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دندانپزشک -متخصص رادیولوژی دهان فک و صورت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : بررسی دقت رادیوگرافی دیجیتال ساب ترکشن در تشخیص ضایعات دمینرالیزه دندانی در شرایط In vitro
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : لیزر در دندانپزشکی
ارائه دهنده : دانشگاه جنوا ایتالیا .شرکت الماس رویان
محل دوره : تهران و دانشگاه جنوا ایتالیا طول دوره : یک سال