گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : مالکی پوراصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : drmalekipour@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دندانپزشكي ترميمي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : بررسي مقاومت به شكست دندانهاي سانترال درمان ريشه شده با چند روش استحكام بخشي