دکتر امیرارسلان نوابی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اندودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : امیرارسلان نام خانوادگی : نوابی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :