گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي
مرتبه علمي : استادیار

  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6087adb68b3c2285549c8d40&usertype=1
  • سلام دانشجویان عزیز دانشجویان در همان روزی که درس دارند می توانند وارد اتاق جلسه شوند برای رفع اشکال ممنونم ناصحی
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6087a4968b3c2285549c8d3c&usertype=1
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6087a1c98b3c2285549c8d3b&usertype=1
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6087a1998b3c2285549c8d3a&usertype=1
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6087a08e8b3c2285549c8d38&usertype=1
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6087a0598b3c2285549c8d37&usertype=1
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60879fed8b3c2285549c8d36&usertype=1
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60879f4d8b3c2285549c8d35&usertype=1
بيوگرافي

نام : احسان اله نام خانوادگی : ناصحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : بازنشسته/قطع همکاري با دانشگاه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان امام خمینی سال اخذ مدرک : 1362
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زمین شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1366/11/20
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : چینه شناسی فسیل شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1371/8/5
عنوان پایان نامه : ميكروستراتيگرافي و ميكروپالئونتولوژي سازند كرج در نواحي كن ، سولقان امامزاده داوود، شهرستانك كلون بسته (البرز مركزي)
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : چینه شناسی و فسیل شناسی
دانشگاه محل تحصیل : واجد علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1377/7/5
عنوان پایان نامه : طالعه بیوستراتیگرافی سنگهای رسوبی دونین زرند کرمان،ایران مرکزی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : سازمان ومدیرت
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد آشتیان
محل دوره : دانشگاه آزاد آشتیان طول دوره : یک روز
عنوان دوره : روش شناسی تحقیق
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان طول دوره : 2روز
عنوان دوره : مدیریت آموزش عالی
ارائه دهنده :
محل دوره : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد طول دوره : 3روز
عنوان دوره : مدیریت منابع انسانی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اراک طول دوره : 2روز
عنوان دوره : چهره به چهره
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد نراق طول دوره : 1
احسان اله ناصحي متولد27 آذر سال 1344 در شهر کاشان ديپلم تجربي 1362 کارشناسي (زمين شناسي) دانشگاه تهران 1362-1366 کارشناسي ارشد (چينه و فسيل) دانشگاه شهيد بهشتي 1367-1371 دکتري (چينه و فسيل )واحد علوم و تحقيقات 1371-1377 سابقه کار کارشناس مسئول در طرح اکتشافات سراسري جنوب خراسان 1369-1371 کارشناس نانو در سازمان زمين شناسي و اکتشافت 1372-