گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني

بيوگرافي

نام : مهرداد نام خانوادگی : امیدسالاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.omidsalary@gmail.com و m.omidsalari@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : گياهان دارويي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : باغبانی-بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : باغبانی-گیاهان دارویی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی جهرم سال اخذ مدرک : 90
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر ضد قارچی عصاره آبی ده گیاه دارویی بومی بر Phytophthora sp عامل بیماری پوسیدگی طوقه پسته در محیط کشت قارچ
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : کشاورزی-باغبانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک : 85
عنوان پایان نامه : مدیریت اتومکانیزاسیون در گلخانه
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : اصول کاشت، داشت و برداشت گیاهان داروئی
ارائه دهنده : سازمان آموزش فنی و حرفه ای-مرکز تربیت مربی
محل دوره : کرج طول دوره : 60
عنوان دوره : هرس و تغذیه درختان سیب
ارائه دهنده : سازمان جهاد کشاورزی-بسیج مهندسین
محل دوره : سمیرم طول دوره : 30
عنوان دوره : تسهیلگری IPM/FFS
ارائه دهنده : سازمان جهاد کشاورزی
محل دوره : یزد طول دوره : 20
عنوان دوره : بازاریابی خلاق/ نوآوری نظام یافته TRIZ
ارائه دهنده : سازمان آموزش فنی و حرفه ای-مرکز تربیت مربی
محل دوره : کرج طول دوره : 30
عنوان دوره : شناسایی علف های هرز و کاربرد علف کشها در کنترل آن ها
ارائه دهنده : سازمان آموزش فنی و حرفه ای-مرکز تربیت مربی
محل دوره : کرج طول دوره : 30
عنوان دوره : رایانه کار درجه 1
ارائه دهنده : سازمان آموزش فنی و حرفه ای
محل دوره : ابرکوه طول دوره : 264
عنوان دوره : کشت کار گلخانه ای
ارائه دهنده : سازمان آموزش فنی و حرفه ای-مرکز تربیت مربی
محل دوره : کرج طول دوره : 60
عنوان دوره : مدیریت باغات میوه
ارائه دهنده : سازمان آموزش فنی و حرفه ای-مرکز تربیت مربی
محل دوره : کرج طول دوره : 30
عنوان دوره : آموزش GIS Arc view مقدماتی
ارائه دهنده : سازمان آموزش فنی و حرفه ای-مرکز تربیت مربی
محل دوره : کرج طول دوره : 30
عنوان دوره : مدیریت علف های هرز
ارائه دهنده : سازمان آموزش فنی و حرفه ای-مرکز تربیت مربی
محل دوره : کرج طول دوره : 30
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای ابرکوه-یزد تاریخ دوره : 86
عنوان دوره : کشت گیاهان داروئی
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای ابرکوه-یزد تاریخ دوره : 88
عنوان دوره : کشتکار گلخانه های خاکی
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای ابرکوه-یزد تاریخ دوره : 91
عنوان دوره : ترویجی آموزشی گلخانه و سبزیجات
محل دوره : جهادکشاورزی ابرکوه تاریخ دوره : 86
عنوان دوره : کاربر GPS رشته های فنی مهندسی
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای ابرکوه-یزد تاریخ دوره : 90
عنوان دوره : گیاهان داروئی
محل دوره : مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان تاریخ دوره : 95
عنوان دوره : اصول کرم سازی با گیاهان دارویی
محل دوره : انجمن گیاهان داروئی اصفهان تاریخ دوره : 95
عنوان دوره : خواص گیاهان داروئی
محل دوره : انجمن گیاهان داروئی اصفهان تاریخ دوره : 95
عنوان دوره : اصول روغن گیری و کرم سازی با گیاهان دارویی
محل دوره : انجمن گیاهان داروئی اصفهان تاریخ دوره : 95
عنوان دوره : اصول رنگ و ماسک سازی با گیاهان دارویی
محل دوره : انجمن گیاهان داروئی اصفهان تاریخ دوره : 95