گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کشاورزی-زراعت
مرتبه علمي : دانشیار

  • فایل رزومه کاری در قسمت دانلود فایل قرار دارد.
  • فایلهای طرح درس نیمسال اول 98 - 97 در قسمت دانلود فایل قرار دارد.
بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : جوانمرد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : hamidjavanmard@yahoo.com 
ایمیل : hamidjavanmard@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زراعت (اکولوژی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :
حميدرضا جوانمرد
دكتري رشته زراعت (اكولوژي كشاورزي)
دانشیار تمام وقت گروه تولید وژنتیک گیاهی