گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پرستاری

  • لینک اتاق کار مجازی در ساعات حضور در بخش دانلود ها قرار دارد
بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : رادمهر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.radmehr@khuisf.ac.ir
ایمیل : m.radmehr@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : تبیین ادراک مددجویان و پرستاران از زیبایی شناسی مراقبت پرستاری:طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی زیبایی شناسی مراقبت پرستاری
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : پرستاری ارشد داخلی جراحی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه : بررسی فشار داخل چشم و غربالگری بیماری گلوکوم در کارگران شاغل در کوره های کارخانه ذوب اهن اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : برنامه آموزش ضمن خدمت کارکنان حوزه سلامت: زیبایی شناسی در مراقبتهای پرستاری
محل دوره : انجمن علمی پرستاری قلب ایران تاریخ دوره : 1400و 1401
عنوان دوره : اجرای برنامه آموزش ضمن خدمت کارکنان حوزه سلامت
محل دوره : انجمن علمی آموزش پزشکی ایران( استان اصفهان) تاریخ دوره : 1398
عنوان دوره : برنامه آمورش جهت اساتید: چگونه یک کارگاه آموزشی طراحی و اجرا شود
محل دوره : - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) تاریخ دوره : 1398