گروه آموزشی : معماری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : فاطمه السادات نام خانوادگی : مجیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : fs.majidi@khuisf.ac.ir
ایمیل : m.artmies@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : حوزه انرژي، آسايش حرارتي، اقلیم
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : ارائه مدل آسایش حرارتی در فضای باز عمومی محلات مسکونی با تکیه بر نظریه سازگاری (نمونه موردی: محلات منتخب جدید و قدیم شهر اصفهان)

    

عضو هيئت علمي دانشگاه  آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)