گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مهربان نام خانوادگی : هادی پیکانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.paykani@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مديريت منابع انساني، رفتار سازماني، خط مشي گذاري عمومي، مديريت دولتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبایی سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : ارائه الگویی برای خط مشی گذاری در نظام آموزش عالی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : بررسی موانع خصوصی سازی صنعت توریسم
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبایی سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :