گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رياضي كاربردي

بيوگرافي

نام : مجید نام خانوادگی : توسلی کجانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mtavassoli@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : بیرجند سال اخذ مدرک : 76
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : تربیت معلم تهران سال اخذ مدرک : 78
عنوان پایان نامه : درونیابی یکنوا به کمک اسپلاین ها
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 82
عنوان پایان نامه : حل عددی معادلات انتگرال به کمک موجک لژاندر و توابع ترکیبی