گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : فرزاد نام خانوادگی : کوهیان افضلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : farzadkoohian@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1362
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : مقایسه میزان اضطراب حالتی - رقابتی بازیکنان اصلی و ذخیره بسکتبال
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه خوارزمی سال اخذ مدرک : 1400
عنوان پایان نامه : طراحي مدل آموزش و توسعه مربيگري ورزشي در ایران
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : مقاله نویسی علمی به زبان فارسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 14ساعت
عنوان دوره : گواهينامه مربيگري درجه 3 دو و ميداني
ارائه دهنده : فدراسيون دو و ميداني
محل دوره : تهران طول دوره : 24
عنوان دوره : گواهينامه فيبا کوچ (FIBA Certified Coach ) فدراسيون جهاني بسکتبال
ارائه دهنده : فدراسیون بسکتبال
محل دوره : تهران طول دوره : 48
عنوان دوره : مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره : آمار و spss مقدماتی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره : مربيگري درجه 1 فدراسيون بسکتبال ايران
ارائه دهنده : فدراسیون بسکتبال
محل دوره : تهران طول دوره : 48
عنوان دوره : کارگاهرسانه ها و وسایل کمک آموزشی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره : مربيگري درجه 3 فدراسيون بسکتبال ايران
ارائه دهنده : فدراسیون بسکتبال
محل دوره : تهران طول دوره : 48
عنوان دوره : مربيگري درجه2 فدراسيون بسکتبال ايران
ارائه دهنده : فدراسیون بسکتبال
محل دوره : تهران طول دوره : 48
عنوان دوره : گواهينامه مربيگري درجه 3 پرورش اندام و پاور ليفتينگ
ارائه دهنده : فدراسيون وزنه برداري
محل دوره : تهران طول دوره : 48