دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

بيوگرافي

نام : المیرا نام خانوادگی : ضیاء مطلبی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : e.ziyamotalebipour@khuisf.ac.ir
ایمیل : elipour83@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : بیوتکنولوژی گیاهی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : Cukurova University- Turkey سال اخذ مدرک : 2012
عنوان پایان نامه : Construction of dense genetic linkage maps of apple cultivars Kaşel-41and Williams Pride by simple sequence repeat markers
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : Wageningen University-Netherland سال اخذ مدرک : 2013
عنوان پایان نامه : Mapping the gene for Day Neutrality in octoploid Strawberry
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : Cukurova University- Turkey سال اخذ مدرک : 2017
عنوان پایان نامه : Development of SSR Markers by Next Generation Sequencing in Pistacia and Genetic Linkage Mapping Using an Inter-Specific F1 Population