گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم باغبانی
مرتبه علمي : دانشیار

  • برنامه ترمی دانشجویان کارشناسی مهندسی علوم باغبانی (جدید)
بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : حسینعلی نام خانوادگی : اسدی قارنه
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.asadi@khuisf.ac.ir
ایمیل : h.a_asadi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : علوم باغبانی، گیاهان دارویی و ادویه ای، تولید ارگانیک محصولات باغبانی.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم باغبانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام توت فرنگی ایران