گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : شریفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : gh.sharifi@khuisf.ac.ir 
ایمیل : gre_sharifi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی-تغذیه ورزش
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :

رياست دانشکده

 آقاي دکتر غلامرضا شريفي

وضعيت تحصيلي

-          فارغ التحصيل دوره دکتري فيزيولوژي ورزشي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات 

-          فارغ التحصيل دوره کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي از واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامي

-          فارغ التحصيل دوره کارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي از دانشگاه اصفهان

وضعيت شغلي و تجارب حرفه اي

-          رئيس دانشکده علوم ورزشي

-          معاون دانشجويي دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگان

-          مدير گروه تربيت بدني

-          رئيس شوراي معاونان دانشجويي

-          مسئول انجمن هاي علمي

-          رئيس باشگاه پژوهشگران جوان

-          تاسيس انجمن علمي، ادبي و هنري دانشجويي، تاسيس تيم هاي رباتيک دانشجويي ، همکاري در راه اندازي مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي

-          همکاري در تخصصي شدن رشته هاي کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي بطوريکه دانشگاه خوراسگان اولين دانشگاه در جهت تخصصي کردن و اجرايي کردن آن بود

-          همکاري در تاسيس و راه اندازي رشته هاي روانشناسي ورزشي، حرکات اصلاحي ،آسيب شناسي ورزشي و رفتار حرکتي

سوابق آموزشي

-          مدرس درس فيزيولوژي ورزشي در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد

-          مدرس دروس فيزيولوژي انسان در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد

-          مدرس درس تغذيه و ورزش در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکترا

-          مدرس درس سمينار در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا

-          مدرس درس تکنيک هاي آزمايشگاهي در فيزيولوژي ورزش در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا

-          مدرس درس فيزيولوژي دستگاه اعصاب مرکزي در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا

-          مدرس درس واليبال تخصصي در مقطع کارشناسي

سوابق پژوهشي

-          مولف کتاب آزمون هاي آزمايشگاهي و ميداني در فيزيولوژي ورزش

-          مولف کتاب راهنماي جامع تغذيه ورزشکاران

-           مولف کتاب تمرين و سازگاري

-          مولف کتاب اعتياد

-          مولف کتاب هاي روند استخدام در سازمان ها و چاپ کتب مجموعه مقالات بزه ديدگان و بزه کاران و علوم انساني و هنر

-          مجموعه مقالات همايش ملي راهکارهاي مواجهه علمي و عملي بابزه ديدگان و بزه کاران

-          مجموعه چکيده مقالات چهارمين همايش سراسري علوم انساني و هنر

-          انجام سه طرح پژوهشي تخصصي

-          راهنمايي و مشاوره بيش از يکصد پايان نامه تخصصي در مقطع کارشناسي ارشد

-          چاپ بيش از 5مقاله علمي پژوهشي

-          چاپ دو مقاله ISI که يکي داراي ميباشد IF

-          هيات رئيسه بيش از  کنگره ملي و بين المللي

 

شوراها

-          رئيس شوراي معاونان دانشجويي 

-          عضو شوراي آموزشي

-          عضو شوراي پژوهشي

-          عضو شوراي فرهنگي دانشگاه

-          عضو کميسيون دانشجويي طرح و برنامه و بودجه منطقه چهار

-          عضو کميسيون بررسي توانايي در حوزه علوم انساني ( رشته تربيت بدني منطقه چهار)

-          عضو مدعو سنجش و نظارت منطقه چهار

-           عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات بازتواني قلب (پژوهشکده قلب و عروق استان اصفهان)

افتخارات

-          کسب عنوان معاون دانشجويي برتر دانشگاه آزاد اسلامي طي دو سال متوالي

-          کسب عنوان رئيس شوراي معاونان دانشجويي  برتر طي دو سال متوالي

کسب مقام فرهيخته و نخبه در دانشگاه آزاد اسلامي