گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - روانشناسی عمومی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : ایلناز نام خانوادگی : سجادیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : i.sajjadian@khuisf.ac.ir
ایمیل : i.sajjadian@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : روانشناسي باليني- روانشناسي سلامت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روانشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :