گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: بايد ها و نبايد ها در تکليف شب در برنامه درسي مدارس ابتدايي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : يادواره کتاب
تعداد صفحات : 212
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-6221-18-2
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهره سعادتمند - مهین لیر آوی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تکلبف شب
:: برنامه درسي آموزشي صلح در دوره ابتدايي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 118
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 3978-153-318-600
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهره سعادتمند -
:: برنامه درسي آموزش و پرورش پيش از دبستان

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : آريان قلم
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهره سعادتمند - ناهید سرلک -
:: راهنماي والدين در زمينه قصه کودکان

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : کاوشيار، جنگل
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهلا معتمدی - زهره سعادتمند - محمدرضا عابدی -
:: تفريح از چشم¬انداز برنامه¬ريزي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : آريان قلم
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم سادات فخیم¬پور - زهره سعادتمند - غلامرضا احمدی -

1