گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: ساختمان هاي بلند سيستم هاي سازه اي و شکل آيروديناميک

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اشرف سهرابی - سید علیرضا زارعی - مهدی اثنی عشری -
:: مرجع جامع زبان تخصصي مهندسي عمران

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 93
ناشر :
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
تعداد صفحات : 576
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : در دست چاپ
نوبت چاپ :

1