گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: ضروريات فيزيولوژي براي دانشجويان دندانپزشکي- جلد 2

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1401
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي - واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 100
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: کتاب کار آزمايشگاه زيست شناسي عمومي

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1390
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاداسلامي
تعداد صفحات : 144
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9789641002581
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمیدعزیزی ملک آبادی - ایمانه دهقانی -

1