گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی درس اصول و روش تدریس ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس سمینار مسائل آموزش زبان ارشد آموزش
  • نحوه ارزشیابی درس نقد و بررسی مسائل آموزش زبان دکترا
  • نحوه ارزشیابی درس نظریه های جامعه شناسی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس جامعه شناسی زبان دکتری
  • نحوه ارزشیابی درس تحلیل گفتمان دکترا زبان شناسی
  • Email: achalak@khuisf.ac.ir
کتاب ها

:: General English for Medical Students

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
تعداد صفحات : 232
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 978-964-10-3807-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین حیدری تبریزی - عزیزه چالاک - میلاد مالکی -

1