گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پروتزهای دندانی
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: آشنايي با مراحل لابراتواري و کلينيکي ساخت پروتز کامل

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 134
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک : 978-964-10-1239-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منیره نیلی -
:: آشنايي با مراحل ساخت پروتز پارسيل متحرک

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1390
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
تعداد صفحات : 120
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک : 978-964-524
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1