گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: صلاحيت هاي حرفه اي معلمي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریبا کریمی -
:: سياست گذاري در آموزش و پرورش تا هزاره سوم

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1384
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات فرا متن
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ویدا اندیشمند - فریبا کریمی - فرانک موسوی -

1