گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاری

کتاب ها

:: حمايت تنفسي در بخش مراقبتهاي ويژه

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
تعداد صفحات : 273
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-524-644-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آسیه دهقانی - احمدرضا یزدان نیک -

1