گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی نظریه های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی مدل های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی سنجش و ارزشیابی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی فرهنگ نگاری دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی روش تحقیق دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی برنامه ریزی درسی دوره دکترا
  • ٍEmail: heidaritabrizi@khuisf.ac.ir
کتاب ها

:: General English for Medical Students

زبان اصلی : انگليسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
تعداد صفحات : 232
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 978-964-10-3807-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین حیدری تبریزی - عزیزه چالاک - میلاد مالکی -

1