گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامايي -بهداشت مادر وكودك
مرتبه علمي : مربی

  • CV
  • لینک جلسه پاسخگویی به دانشجویان مامایی- روزهای چهارشنبه ساعت 12 تا 13:30 https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60891485b6159f14bf942077&usertype
کتاب ها

:: سلامت زن سلامت جامعه، مشکلات پستان

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : کنکاش
تعداد صفحات : 75
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: سلامت زن سلامت جامعه، تعيين جنسيت جنين قبل از بارداري

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : کنکاش
تعداد صفحات : 68
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1