سمانه یزدانی
گروه آموزشی : تکنولوژی اتاق عمل
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاری

کتاب ها

:: اصول مراقبت هاي پزشکي و پرستاري در شوک و واحدهاي اورژانس

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1401
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات جهاد دانشگاهي
تعداد صفحات : 160
قطع کتاب :
شماره شابک : 978_622_5702_72_1
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1