گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي اجتماعي
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: جمع بندي و مرور فوق سريع جامعه نگر

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال چاپ :
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1