گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت دولتی
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: رياضيات و كاربرد آن در اقتصاد و مديريت

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1382,1386
ناشر :
نام ناشر : انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 352
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-6098-56-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: بررسي طرح هاي صنعتي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1384,1387
ناشر :
نام ناشر : پويش انديشه اصفهان
تعداد صفحات : 310
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-8611-91-2
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: پژوهش عملياتي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1385,1387
ناشر :
نام ناشر : پويش انديشه اصفهان
تعداد صفحات : 184
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-544-035-8
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :

چاپ سوم زمستان 1394 در 256 صفحه
:: اقتصاد مهندسي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1387
ناشر :
نام ناشر : انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 248
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-5051-19-3
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: راهنماي جامع اقتصاد مهندسي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1388,1391
ناشر :
نام ناشر : پويش انديشه اصفهان
تعداد صفحات : 267
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-544-136-6
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

اين کتاب حل المسائل کامل کتاب اقتصاد مهندسي دکتر مهدي اسکونژاد است.

1