گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: دانشنامه ايراني برنامه درسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف-فصلي
سال چاپ :
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نرگس کشتی¬آرای -
:: جست و جو در اينترنت (مفاهيم و روش¬ها) همراه با آشنايي با پايگاه¬هاي اطلاعات علمي الکترونيکي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نرگس کشتی¬آرای- - شهرام شهبازی - علیرضا یوسفی -

1