گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمي : دانشیار

  • نمرات میان ترم قیزیولوژی تولید مثل دام
کتاب ها

:: راهنماي روش هاي تشخيصي اسب

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1400
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 207
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-9641062936
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : المیرا ضیاء مطلبی پور - محمدرضا زارعی -
:: Veterinary Guide in mastitis

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1387
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مجید محمد صادق -

1