گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبانشناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: دوباره اي بدون تو

زبان اصلی : فارسي
نوع : تصنيف
سال چاپ : 1396
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : بهتاپژوهش
تعداد صفحات : 125
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 978-600-7947-40-1
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح جلد کتاب ۳

مجموعه شعر فارسي و انگليسي
:: هميشه اي به رنگ موج

زبان اصلی : فارسي
نوع : تصنيف
سال چاپ : 1389
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نقش مانا
تعداد صفحات : 120
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-5956-00-9
تیراژ : 1100
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح جلد کتاب ۲

مجموعه شعر فارسي
:: همگوني و ناهمگوني آکوستيکي در زبان فارسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1399
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات جنگل
تعداد صفحات : 312
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-622-238-216-2
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح جلد کتاب

1