گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

کتاب ها

:: پروسيجرهاي پرستاري در اورژانس

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1396
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : ماني
تعداد صفحات : 1100
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

در 10 جلد منشر شده است
:: اصول اکسيژن درماني

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1390
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : جامعه نگر (سالمي)
تعداد صفحات : 130
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مینا محمدی- لیلا مردانیان- لیلا کهنگی -

1