گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برنامه ريزي آموزشي و راهنمائي
مرتبه علمي : استاد تمام

کتاب ها

:: طراحي محيط هاي يادگيري الکترونيکي با رويکردي تلفيقي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد علی فروغی ابری -

1