دکتر حمیدرضا پیکری
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

  • کلاس سیستمهای اطلاعات مدیریت شناسه کلاس 6017bae گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/11/27 ساعت برگزاری 11:30:00 https://daanaan.daan.ir
کتاب ها

:: مديريت و برنامه ريزي سيستمهاي اطلاعاتي، با رويکردي در حوزه سلامت

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمید رضا پیکری - مجدالدین انصاری -

1