گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
کتاب ها

:: راهنماي طراحي و اجراي فعاليت‌هاي مکمل و فوق برنامه در دوره ابتدايي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1382
ناشر :
نام ناشر : آزمون نوين
تعداد صفحات : 80
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-5647-77-0
تیراژ : 65000
نوبت چاپ :

در اين كتاب، شيوه‌ي طراحي فعاليت‌هاي مكمل و فوق برنامه ـ در دوره‌ي ابتدايي شامل مراحل طراحي، مصاديق و تجربيات ساير كشورها در اين زمينه بيان شده و روش‌هايي پيشنهادي در اجراي فعاليت‌هاي مكمل و فوق برنامه مطرح گرديده است. بخش پاياني نيز، به مبحث ارزشيابي از فعاليت‌هاي مكمل و فوق برنامه اختصاص دارد

1