گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: تجاري سازي در آموزش عالي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1398
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 215
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:: چالش هاي تاسيس دانشگاه کلاس جهاني

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
تعداد صفحات : 138
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نزهت الزمان مشفقی -
:: بازاريابي در آموزش عالي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
تعداد صفحات : 210
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رویا بابایی -
:: آمار ناپارامتريک براي همه بجز آماردانان رويکردي گام به گام

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 384
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9-2609-10-964-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی - نسرین قهرمانی -

1