گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: راهنماي توليد بادام

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
تعداد صفحات : 270
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-5086-5
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رامین بابادایی سامانی - سید اصغر موسوی قهفرخی - مهرداد جعفرپور -
:: مقدمه اي بر علوم باغباني - جلد اول

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1392
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 556
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-0402-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : داود نادری - مهرداد جعفرپور -
:: ميوه کاري در مناطق معتدله

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 376
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-0389-2
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 2
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد جعفرپور - رامین بابادایی سامانی - مهرزاد هنرور -
:: اصول کاربردي پرورش قارچ هاي خوراکي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1390
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 490
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-100-507-0
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد جعفرپور - محسن یوسفی -
:: ميوه کاري در مناطق معتدله

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1389
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 294
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-0389-2
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد جعفرپور - رامین بابادایی سامانی - مهرزاد هنرور -

1