دکتر محمدرضا عابد
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - روانشناسي

کتاب ها

:: روان‌درماني گروهي معنامحور

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1398
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر قطره
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیلا خیرزاده - محمدرضا عابد - غلامرضا طالبی -
:: عصب روان‌شناختي کودک (ارزيابي و مداخلات اختلالات عصب رشدي)

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سالار فرامرزی - شیلا خیرزاده - محمدرضا عابد -

1