گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : - حقوق عمومی
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: تقابل و توازن امنيت و آزادي در دولت قانونمدار

زبان اصلی : فارسي
نوع : تصنيف
سال چاپ : 1399
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : بنياد حقوقي ميزان
تعداد صفحات : 480
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-622-212-152-5
تیراژ : 200
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد شمعی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: شفافيت اطلاعات ابعاد حقوقي آزادي اطلاعات تحديدات و راهکارها

زبان اصلی : فارسي
نوع : تصنيف
سال چاپ : 1399
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : فرهنگ شناسي
تعداد صفحات : 333
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-6724-67-6
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: حقوق اداري يک و دو

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1400
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : گنج دانش
تعداد صفحات : 488
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-622-7974-09-6
تیراژ : 200
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد شمعی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: منشور حقوق شهروندي بر مبناي کرامت انساني

زبان اصلی : فارسي
نوع : تصنيف
سال چاپ : 1396
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : دبيرخانه دايمي حقوق شهروندي
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه پیرامن - سیدمحمدصادق احمدی - مسعود راعی -
:: حقوق حاکم بر آب در بستر حقوق عمومي ايران

زبان اصلی : فارسي
نوع : تصنيف
سال چاپ : 1396
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : بنياد حقوقي ميزان
تعداد صفحات : 429
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-511-892-9
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدمحمدصادق احمدی - سیدناصرالدین بدیسار -

1