گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق جزا وجرم شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd61d1b5161675f0b80a5&usertype=1
  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd44f1b5161675f0b80a4&usertype=1
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی نظری مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی کاربردی مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جامعه شناسی جنایی مقطع کارشناسی ارشد، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • دانشجویانی که درس کار تحقیقی 2 و سمینار را آماده نموده اند می توانند به آدرس masoud_heidari2@yahoo.com ایمیل نمایند
  • دانشجویان درس کار تحقیقی 2 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس حقوق جزای اختصاصی 2 و 3 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس جرم شناسی مقطع کارشناسی لطفا جزوات مربوط به امتحان پایان ترم و فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
کتاب ها

:: نمودهاي سياست جنايي حاکم برنهاد خانواده در ايران

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1401
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات جهاد دانشگاهي شهرکرد
تعداد صفحات : 140
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786227205619
تیراژ : 200
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مسعود حیدری - امین امیریان فارسانی -
:: مفاهيم کليدي جرم شناسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1401
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات گنج دانش
تعداد صفحات : 284
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-622-7974-30-0
تیراژ : 100
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مسعود حیدری - محمد شمعی -
:: پيشگيري وضعي در تقابل با حريم خصوصي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1400
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 256
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-4597-7
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مهدی جلیلیان -
:: قتل عمد با رويکردي به آستانه تحمل، حالت خطرناک

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1399
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 419
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-318-350-6
تیراژ : 300
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : روح الله شفیعی -
:: عدالت کيفري کودکان و نوجوانان از منظر جرم شناسي و حقوق کيفري

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1398
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان
تعداد صفحات : 312
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-5732-1
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمود اشرافی -
:: شهرداري ها در آيينه نظريات مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضائيه

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1398
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان
تعداد صفحات : 398
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-5613-3
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرامرز عطریان -
:: حق برخورداري از وکيل مدافع در آيين دادرسي کيفري (ايران، آلمان و اسناد بين المللي)

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات : 247
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-5162-6
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرسیما خامسی پور - محمود اشرافی -
:: شهرداري‌ها در آيينه‌ي آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر :
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات : 300
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-4703-2
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرامرز عطریان - امیر امامی‌فر -
:: نگرشي نو به مقوله آموزش خانواده در پيشگيري از بزهکاري (پيشگيري خانواده مدار) با رويکرد به بزهکاري اطفال

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر :
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات : 500
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-4598-4
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : روح الله شفیعی -
:: پيشگيري وضعي در تقابل با حريم خصوصي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات : 256
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-4597-7
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

مهدي جليليان
:: اختلال سلوک و نافرماني مقابله اي با گرايش جرم شناسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات مجد
تعداد صفحات : 462
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-193-824-5
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : روح الله شفیعی -
:: حمايت از اطفال در سياست جنايي اسلام و ايران

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر :
نام ناشر : نشر ميزان
تعداد صفحات : 400
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-511-831-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: شهرداري ها در آيينه نظريات مشورتي قوه قضائيه

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : تهران، انتشارات جنگل
تعداد صفحات : 399
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-316-527-4
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر فرامرز عطریان - امیر امامی فر -
:: شهرداري ها در آيينه ي آراي هيأت عمومي ديوانه عدالت اداري

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : تهران، انتشارات جنگل
تعداد صفحات : 939
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-316-433-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر فرامرز عطریان - امیر امامی فر -
:: بررسي فقهي و حقوقي بازاريابي شبکه اي سالم و ناسالم و تحليل جرم شناختي جرايم اقتصادي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)
تعداد صفحات : 160
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-2821-5
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مهدی جلیلیان -

1