گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پرستاری

  • لینک اتاق کار مجازی در ساعات حضور در بخش دانلود ها قرار دارد
کتاب ها

:: هنر و زيبايي شناسي مراقبت پرستاري

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1400
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاهآزاد اسلامي واحد دزفول
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:: تزريق وريدي براي پرستاران

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1392
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : بابازاده
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

1