گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: اعتياد (سوال هاي بسيار پاسخ هاي اندک)

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1388
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: سازگاريهاي فيزيولوژيک به تمرينات ورزشي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 276
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 5-2438-10-964-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غلامرضا شریفی - علیرضا زمانی -

1