گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - رياضي كاربردي

 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی استاد خسروی راد روزهای دوشنبه . چهارشنبه 99/09/05 شناسه کلاس 6216a29 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/09/05 ساعت برگزاری 18:30:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی دوشنبه استاد خسروی راد رشته حسابداری .چهارشنبه 99/08/25 شناسه کلاس 7187af3 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/28 ساعت برگزاری 18:31:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی استاد خسروی راد .روزهای دوشنبه ساعت 19_15 شناسه کلاس 287f250 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/26 ساعت برگزاری 15:30:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضیات و آمار پیش دانشگاهی شناسه کلاس 195085d گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/26 ساعت برگزاری 13:11:00 https://daanaan.daan.ir
 • با سلام و درود خدمت دانشجویان گرامی‌.کلاسهای پنج شنبه مورخ ۹۹/۸/۲۲دروس معادلات دیفرانسیل و ریاضیات رشته شهرسازی به علت بیماری تشکیل نمی گردد.جبرانی متعاقبا ًاعلام می گردد.سپاس
 • با سلام و درود خدمت دانشجویان گرامی‌.کلاس های دوشنبه ۹۹/۸/۱۹ به علت بیماری تشکیل نمی شود.
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 17-19پنج شنبه شناسه کلاس 513840b گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی شهرسازی.خسروی راد.ساعت 15_17 پنج شنبه شناسه کلاس 35599d3 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 13_15پنج شنبه شناسه کلاس 582445b گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی استاد خسروی راد .روزهای دوشنبه ساعت 15_17 شناسه کلاس 8259a79 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/12 ساعت برگزاری 15:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • @KhosraviRad_Pazhuhesh_Hesabdariکانال تلگرام دانشجویان حسابداری درس پژوهش عملیاتی
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 17-19پنج شنبه شناسه کلاس 164f6e2 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/08 ساعت برگزاری 17:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • @KhosraviRad_Riyazi_Shahrsaziکانال تلگرام دانشجویان درس ریاضیات رشته شهرسازی
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی شهرسازی.خسروی راد.ساعت 15_17 پنج شنبه شناسه کلاس 226955e گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/08 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • @KhosraviRad_Moadelatکانال تلگرام دانشجویان درس معادلات دیفرانسیل رشته شهرسازی
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 13_15پنج شنبه شناسه کلاس 209d2bc گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/08 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • با سلام و درود خدمت دانشجویان گرامی .کلاسهای دوشنبه مورخ 99/8/5 درس پژوهش عملیاتی رشته حسابداری تشکیل نمی گردد.جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
 • با سلام و درود خدمت دانشجویان گرامی‌.کلاسهای پنج شنبه مورخ۹۹/۸/۱ دروس معادلات دیفرانسیل و ریاضیات رشته شهرسازی تشکیل نمی گردد.جبرانی متعاقبا ًاعلام می گردد.سپاس
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی استاد خسروی راد .روزهای دوشنبه ساعت 15_17 شناسه کلاس 122b6bc گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/28 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی استاد خسروی راد .روزهای دوشنبه ساعت 15_17 شناسه کلاس 122b6bc گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/28 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 13_15پنج شنبه شناسه کلاس 241d06a گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 17-19پنج شنبه شناسه کلاس 479aa90 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضیات.شهرسازی _پنج شنبه ساعت 15_17 شناسه کلاس 251c7f9 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی.دوشنبه .ساعت 15_19 شناسه کلاس 251a0d5 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/21 ساعت برگزاری 15:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضیات.شهرسازی _چهارشنبه ساعت 15_17 شناسه کلاس 4050097 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی استاد خسروی راد .روزهای دوشنبه ساعت 15_17 شناسه کلاس 8403524 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/14 ساعت برگزاری 15:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 13_15پنج شنبه شناسه کلاس 8177372 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 13:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی شهرسازی.خسروی راد.ساعت 15_17 پنج شنبه شناسه کلاس 6252b9f گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 15:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 17-19پنج شنبه شناسه کلاس 3961549 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 17:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی شناسه کلاس 688af5e گذرواژه 4321 تاریخ برگزاری 1399/07/07 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد